PDF แพทเทิร์นชุดเดรสแขนทรงบอลลูน และกระโปรงเอี๊ยม

ไซส์  Blythe,  Holala, Licca Gen1, Ruruko, Lati Yellow, BJD 1/8, Secret Doll

แพทเทิร์น+รายละเอียดขั้นตอนการตัดเย็บ

พร้อมรูปประกอบคำอธิบายแบบ step by step ในรูปแบบ digital download PDF file

(ขั้นตอนการปริ้นท์ลงกระดาษอยู่ในไฟล์)

 

เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยระบบจะส่ง link สำหรับ download ไปให้ทาง Email คุณโดยอัตโนมัติ
หากต้องการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาดูคลิปวิธีชำระเงินที่Linkนี้ https://www.facebook.com/littleamelie/videos/181051666138067/

PDF แพทเทิร์นชุดเดรสแขนบอลลูนและกระโปรงเอี๊ยม

$7.00Price